TRAMITACIÓ ON-LINE
1. DADES PERSONALS
2. ANTECEDENTS
Pateix o ha patit en els últims anys alguna malaltia dels següents òrgans, aparells o sistemes?
En cas afirmatiu marqui amb una x l’apartat corresponent, indicant de quna malaltia es tracta i des de quan.
 
* Per finalitzar el tramit s’haura d’anar a firmar el document personalment a l’oficina central de Mutua Igualadina MPS.