Notícies

Assegurança d’Assistència en Viatge

28/06/2016

Dues modalitats: Assegurança Viatge i Assegurança Viatge Plus que es diferencien únicament per l'import que et garanteix cadascuna per a la cobertura de Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització per malaltia o accident, la resta de cobertures són idèntiques per a ambdues modalitats.

COBERTURES

Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització per malaltia o accident:

VIATGE
Espanya, Andorra i país de nacionalitat i / o residència 3.000 €.
Europa i països riberencs de la Mediterrània 30.000 €.
Resta Món 60.000 €.

VIATGE PLUS
Espanya, Andorra i país de nacionalitat i / o residència 3.000 €.
Europa i països riberencs de la Mediterrània 60.000 €.
Resta Món 100.000 €.

Despeses odontològiques d'urgència.

Desplaçament d'un familiar per hospitalització de l'assegurat superior a 5 dies.
Despeses d'estada d'un familiar a l'estranger.
Prolongació d'estada de l'assegurat en hotel per prescripció mèdica.
Retorn anticipat per defunció o hospitalització d'un familiar.

Transport sanitari o repatriació per malaltia o accident.
Transport de les restes mortals.

Pèrdua o danys d'equipatge i d'efectes personals.
Demora en el lliurament d'equipatge.
Reobtenció per pèrdua o robatori del passaport.
Transmissió de missatges urgents.

Responsabilitat civil de vida privada.
Despeses d'assistència jurídica a l'estranger. 

A més, t'oferim altres modalitats específiques d'assegurança de viatge: Multiviatge anual per a tots els viatges de menys de 90 dies que facis durant un any. 

Convocatòria Assemblea General Ordinària

05/05/2016

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE

 MÚTUA IGUALADINA DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS A PRIMA FIXA

 

Per acord de la Junta Directiva de la Mutualitat, es convoca a tota persona associada a la reglamentària Assemblea General ordinària que es celebrarà a la sala de reunions del local del carrer Sant Vicenç núm. 46, 1a planta d’Igualada, el proper dia 24 de maig de 2016 a les 12:00 hores en primera convocatòria i a les 13:00 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

 

 1. Informe de la Presidència relatiu a l’activitat desenvolupada per la Mutualitat durant l’exercici 2015.

 

 1. Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’exercici 2015, Memòria, el Balanç i els Estats de Comptes de la Mutualitat.

 

 1. Proposta i aprovació de distribució de resultats.

 

 1. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta Directiva.

 

 1. Proposta d’actualització, si s’escau, de les quotes de l’Assegurança d’Assistència Sanitària Ambulatòria, Assistència Max i Assistència 65 Plus, prèvia exposició raonada de la Presidència.

 

 1. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la nova redacció dels articles 28 i 29 dels estatuts socials de l’Entitat.

 

 1. Proposa i aprovació, si s’escau, de renovació parcial de la Junta Directiva d’acord amb el previst als estatuts socials de l’Entitat.

 

 1. Proposta i aprovació, si s’escau, de designació d’auditor de comptes per als exercicis 2016, 2017 i 2018.

 

 1. Adopció, si s’escau, d’acords accessoris i complementaris dels anteriors i delegacions de facultats per a la seva execució.

 

 1. Precs i preguntes. 

 

 1. Designació de tres assembleistes per aprovar i signar l'acta de l'Assemblea.

 

 

Igualada, 20 d’abril de 2016

 

Notes: D'acord amb els estatuts socials, la documentació referida als assumptes per tractar està a disposició dels socis en el domicili social de la Mutualitat, de dilluns a divendres de  9:00 a 13:00 h. i de 17:00 a 20:00 h.

Els mutualistes assistents hauran d’acreditar-se pel DNI o el permís de conduir. Els no assistents podran delegar el seu vot en un altre mutualista, si bé, no pot excedir de 10 el nombre de delegacions de vot que pot ostentar un mateix mutualista. 

Lliurament de Beques 2015 per estudiants de medicina

27/11/2015

La missió de la nostra entitat és la de posar la millor assistència sanitària privada i de qualitat a l’abast de nostres mutualistes.

Això només ho aconseguirem si podem comptar, no només amb els més avançats i moderns mitjans tècnics, sinó també amb els millors professionals.

Com a entitat sense afany de lucre, ens esforcem a reinvertir els beneficis de la Mútua en favor dels nostres mutualistes, i quina millor manera de fer-ho que apostant per la formació de les persones que hauran de vetllar per la salut i el benestar de la nostra comunitat.

El programa de Beques neix amb la voluntat de fomentar la igualtat d’oportunitats per aquells estudiants que necessiten un ajut econòmic, contribuint a fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats. Si volem assolir un grau d’excel·lència com a comunitat i com a país, creiem que és la societat civil la que ha de promoure iniciatives com aquesta, que premia l’esforç i recolza aquells que han triat el camí de la superació i l’estudi.

Volem felicitar als mereixedors d’aquestes beques i encoratjar-los a seguir en aquest camí, llarg i costerut, que de ben segur els durà a esdevenir uns bons professionals de la medicina, i per tant, persones útils al servei del país i dels seus ciutadans.

Molts ànims i enhorabona a tots.