Que fem?

La mutualitat atorga serveis d’assegurances d’assistència sanitària amb l’objecte de l’exercici de la previsió social i de totes aquelles activitats que permeti la legislació vigent previ acompliment dels tràmits necessaris i l’atorgament de l’oportuna autorització administrativa, mitjançant l’ajut i els socors mutus entre els seus associats.

L’entitat rendeix comptes de la seva activitat als diferents òrgans de govern i a l’Administració. Se sotmet a auditories realitzades per òrgans independents i col·labora amb professionals del sector per garantir qualitat i serietat.

El nostre compromís

La missió de l’entitat és el compromís de treballar diàriament per tal d’oferir a l’associat un ventall de prestacions mèdiques el més competitives possibles, i amb una clara voluntat de vetllar per la salut de les persones i sistema de valors solidaris, adaptant les necessitats sanitàries dels associats a l’escenari econòmic adquirint una tracte personal, diferencial i de proximitat.

Com ho fem?

Ens apropem i escoltem a les persones per conèixer les necessitats actuals i futures amb l’objectiu de posar al seu abast una oferta d’assegurances mèdiques adaptades a cada necessitat, contribuint d’aquesta manera a reforçar un dels pilars fonamentals del benestar social a Cataluña i pels ciutadans.

Disposem de tot tipus de cobertures mèdiques per a totes les edats, per poder accedir ràpidament a una bona atenció mèdica, als millors centres hospitalaris, serveis d’urgències, orientació 24 hores, intervencions quirúrgiques etc., així com l’accés a una acurada selecció de serveis que ajuden a millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar per fomentar un estil de vida més sa.

image