Assistència Sanitària Ambulatòria

Cobertura per als serveis de metges especialistes amb caràcter ambulatori i els mitjans complementaris de diagnòstic de què disposa Mútua Igualadina, propis o concertats amb altres centres mèdics.

Completa l'assegurança amb l'assegurança dental.

Per atencions mèdiques derivades d’accident, complementar l'assegurança amb la cobertura d'accidents.

Cobertura de l'assegurança

ESPECIALITATS EN RÈGIM AMBULATORI:

-  Angiologia i Cirurgia Vascular

-  Aparell Digestiu

-  Cardiologia

-  Cirurgia General i Digestiva

-  Dermatologia

-  Endocrinologia

-  Estomatologia i Odontologia (sols visites i extraccions,no quirúrgiques)

-  Medicina General

-  Medicina Interna

-  Neurologia i Psiquiatria

-  Oftalmologia

-  Otorinolaringologia

-  Pediatria i Puericultura

-  Pneumologia

-  Reumatologia

-  Senologia i Patologia Mamaria

-  toco-ginecologia

-  Traumatologia

-  Urologia i Andrologia

 

PROVES DE DIAGNÒSTIC COMPLEMENTÀRIES:

-  Radiologia convencional (exclosa RMN, TAC, Ortopanto i  Teleradiografia

-  Anàlisis clínics (cobertura màxima de 90,00 €) i anàlisis d’orina

-  Ecografia (abdominal i vaginal)

-  Electrocardiogrames

-  Mamografia

Característiques

Les visites es realitzaran al Centre Mèdic “MIPS Fundació Privada”, un dels centres mèdics privats amb més prestacions de la Catalunya Central. Unes instal·lacions de 1.700m2 amb més de 100 professionals de les diferents especialitats mèdiques al servei de tothom.

A tenir en compte

Edat màxima de contractació: 65 anys.

Mínim de permanència 1 any (prorrogable per anualitats).

Carència de 6 mesos (Qualsevol relació amb embaràs: 10 mesos).