Assistència Max

Cobertura per als serveis de metges especialistes amb caràcter ambulatori i els mitjans complementaris de diagnòstic de què disposa Mútua Igualadina MPS, propis o concertats amb altres centres mèdics.

Completa l'assegurança amb l'assegurança dental.

Per atencions mèdiques derivades d’accident, complementar l'assegurança amb la cobertura d'accidents.

Cobertura de l'assegurança
ESPECIALITATS EN RÈGIM AMBULATORI:
 • Angiologia i Cirurgia Vascular
 • Aparell Digestiu
 • Cardiologia
 • Cirurgia General i Digestiva
 • Dermatologia
 • Endocrinologia
 • Estomatologia i Odontologia (visites i extraccions no quirúrgiques, tactectomia anual)
 • Medicina General
 • Medicina Interna
 • Neurologia i Psiquiatria
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
 • Pediatria i Puericultura
 • Pneumologia
 • Reumatologia
 • Senologia i Patologia Mamaria
 • Toco-ginecologia i Obstetrícia
 • Traumatologia
 • Urologia i Andrologia
 • Al·lergologia
 • Hematologia
 • Podologia (no inclou plantilles ni altres tipus de pròtesi)
 • Nefrologia
 • Pneumologia
 • Oncologia Mèdica
 • Odonto-Pediatria
 • Rehabilitació
 • Cirurgia Maxil·lofacial
 • Clínica del Dolor
 • Cirurgia Plàstica i Estètica (no inclou atencions i serveis complementaris per causes estètiques)
 • Psicologia
 • Logopèdia
 • Dietètica
PROVES DE DIAGNÒSTIC COMPLEMENTÀRIES:
 • Radiodiagnòstic (exclosa TAC)
 • Anàlisis clínics (cobertura màxima de 150,00 €) i anàlisis d’orina
 • Ecografies (no inclou ecografia 3D ni varius)
 • Esclerosi
 • Electrocardiogrames
 • Mamografies
 • Ressonància Magnètica
 • Ortopantomografia
 • Teleradiografia
 • Triple Screening
 • Amniocentesis i Estudi del Cariotip Fetal
 • Espirometries
 • Proves al·lèrgiques
 • Biòpsies
 • Campimetries
 • Molluscum
 • Test de provocació ocular
 • Citologia
 • Test de l’alè
 • Ergometria
 • Holter
 • Electromiogrames
 • Test de broncodilatació
 • Audiometries
 • Urofluxometries
 • Fibrolaringoscòpies
 • Crioteràpia
Característiques

Les visites es realitzaran al Centre Mèdic “MIPS Fundació Privada”, un dels centres mèdics privats amb més prestacions de la Catalunya Central. Unes instal·lacions de 1.700m2 amb més de 100 professionals de les diferents especialitats mèdiques al servei de tothom.

A tenir en compte

Edat màxima de contractació: 65 anys.

Mínim de permanència 1 any (prorrogable per anualitats).

Carència de 6 mesos (Qualsevol relació amb embaràs: 10 mesos).

Buscador de clíniques
Buscar Clíniques