Assistència 65 Plus

Per un cost molt reduït, l’assegurança mèdica dóna dret a efectuar 12 visites mèdiques per any a escollir entre les 26 especialitats en règim ambulatori.

Les proves de diagnòstic complementaris estan limitades, tal com es descriu als detalls de la cobertura.

Cobertura de l'assegurança

 ESPECIALITATS EN RÈGIM AMBULATORI: 12 visites anuals a escollir 

 • Angiologia i Cirurgia Vascular
 • Aparell Digestiu
 • Cardiologia
 • Cirurgia General i Digestiva
 • Dermatologia
 • Endocrinologia
 • Estomatologia i Odontologia  (visites i extraccions no quirúrgiques)
 • Medicina General
 • Medicina Interna
 • Neurologia i Psiquiatria
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Reumatologia
 • Senologia i Patologia Mamaria
 • Toco-Ginecologia i Obstetrícia
 • Traumatologia
 • Urologia i Andrologia
 • Injectables
 • Pressa de Pressió
 • Al·lergologia
 • Hematologia
 • Nefrologia
 • Pneumologia
 • Oncologia Mèdica
 • Cirurgia Maxil·lofacial
 • Cirurgia Plàstica i Estètica (no inclou serveis complementaris i les atencions preparatòries quan la intervenció que les origini sigui per causes estètiques)

  

PROVES DE DIAGNÒSTIC COMPLEMENTÀRIES: Limitades en el Reglament

 • Radiologia convencional (exclosa RMN, TAC, Ortopanto i Teleradiografia) - 2 serveis anuals
 • Ecografies (abdominals, ginecològiques i urològiques) - 1 servei anual
 • Electrocardiogrames - 2 serveis anuals
 • Mamografies - 1 servei anual
 • Anàlisis clínics i d’orina - 1 extracció anual amb franquícia màxima de 30,00€ 
Característiques

Les visites es realitzaran al Centre Mèdic “MIPS Fundació Privada”, un dels centres mèdics privats amb més prestacions de la Catalunya Central. Unes instal·lacions de 1.700m2 amb més de 100 professionals de les diferents especialitats mèdiques al servei de tothom.

A tenir en compte

Edat mínima de contractació: 65 anys.

Mínim de permanència 1 any (prorrogable per anualitats).

Carència d'1 mes per visites d’especialitats.

Carència de 3 mesos per proves de diagnòstic complementaries.