Intervenció Quirúrgica

Aquesta assegurança indemnitza econòmicament en cas d’intervenció quirúrgica o exploració mèdica especial.

Hi ha establerts 10 grups per aquesta prestació, per cadascun dels quals es percebrà la indemnització econòmica que tingui assignada.

La quota mensual d’aquesta assegurança mèdica varia en funció del què vostè vulgui cobrar indemnització, depenent del número de grups i la quota que correspongui a l’edat assolida per l’associat.

 

Cobertura de l'assegurança

Les indemnitzacions varien en funció de la quota a pagar.

Característiques

Cobertura arreu del món.

A tenir en compte

Edat màxima de contractació: 65 anys.

Mínim de permanència 1 any (prorrogable per anualitats).

Carència de 6 mesos (Qualsevol relació amb embaràs: 12 mesos).

La cobertura cessarà als 70 anys d’edat.