INCAPACITAT LABORAL TEMPORAL

Perquè et recuperis amb tranquil·litat, aquesta assegurança t'indemnitza en cas de comunicat mèdic de baixa laboral temporal.

Incapacitat Laboral Temporal
DETALLS ASSEGURANÇA
  • Indemnització econòmica diària
  • Impossibilitat laboral parcial
  • Impossibilitat laboral total
  • Categories de risc segons activitat professional
  • Trams d'edat i franquícies
Contractar