Hospitalització

Assegura't una indemnització econòmica diària en cas d'ingrés mèdic a escollir entre dues modalitats de prestació: 

  1. Hospitalització Quirúrgica, indemnització econòmica diària en cas que l’associat sigui internat en la clínica a conseqüència d’una intervenció quirúrgica.
  2. Hospitalització Completa, en aquest cas que l’ingrés hospitalari sigui tant a conseqüència d’intervenció quirúrgica com per malaltia o per a la realització d’exploracions o tractaments especials.

La quota mensual d’aquesta assegurança varia en funció de l'interès de l'associat.

Cobertura de l'assegurança

Les indemnitzacions varien en funció de la quota a pagar.

Característiques

Cobertura arreu del món

A tenir en compte

Edat màxima de contractació: 65 anys.

Mínim de permanència 1 any (prorrogable per anualitats).

Carència de 6 mesos (Qualsevol relació amb embaràs: 12 mesos).

La cobertura cessarà als 70 anys d’edat.