HOSPITALITZACIÓ

Perquè la vida no s'atura, aquesta assegurança t'indemnitza en cas d'ingrés hospitalari.

Hospitalització
DETALLS ASSEGURANÇA
  • Cobertura arreu del món
  • Hospitalització per intervenció
  • Hospitalització per malaltia
  • Hospitalització per tractaments especials
  • Hospitalització per a la realització d'exploracions
Contractar