Accidents

Aquesta assegurança indemnitza econòmicament en cas de defunció per accident. En cas de gran invalidesa o invalidesa permanent absoluta per accident la indemnització serà de doble quantia de la que correspon a la defunció. 

La quota mensual d’aquesta assegurança varia en funció del què vostè vulgui cobrar d’indemnització. 

Cobertura de l'assegurança

Les indemnitzacions varien en funció de la quota contractada.

Característiques

Cobertura arreu del món.

 

A tenir en compte

Edat mínima de contractació: 14 anys.

Edat màxima de contractació: 65 anys.

Mínim de permanència 1 any (prorrogable per anualitats).

La cobertura cessarà als 70 anys d’edat.

Descarrega arxius PDF
Reglament d'accidents