ACCIDENTS

Preparat per qualsevol imprevist. Aquesta assegurança garanteix una indemnització en cas d'accident o defunció per accident.

Accidents
DETALLS ASSEGURANÇA
  • Indemnització econòmica per defunció
  • Indemnització doblada per gran invalidesa
  • Indemnització doblada per invalidesa permanent
  • Quantia indemnitzatòria en funció de la quota
Contractar